Printets pixellering

Mens opløsningen på software-niveau ikke ændres ved skalering, viser de rent mekaniske og materialemæssige forhold ved printerteknikken sig ganske tydeligt . På billederne ses forskellene i overfladestrukturen på den samme skulptur printet i halv, hel og dobbelt størrelse (rumfang: 1/4, 1, 4)