Gennemførelse af skulpturopgave

Benny Forsberg Jensen

Med digitale teknikker kan skitsearbejdet, produktionen af præsentationsmateriale og endelig udførelse af en skulptur i høj grad gennemføres som en sammenhængende proces.

Skitsefasen

I konkurrence om en skulpturopgave inddrog jeg fra starten de digitale værktøjer.

På mit lager havde jeg en stenblok liggende som ville passe fint til opgaven, og lod stort set dens proportioner være styrende for procesen.

Jeg opbyggede en søjle af liggende sammensmeltede pyramider i AutoCAD. Med en jævn afstand i højden, blev de føjet til de underliggende, roteret omkring den lodrette akse.

Herved opstod, ved at kombinere forskellige rytmer, en takket rytmisk søjle som ikke ville kunne hugges ud af blokken uden at miste mange af spidserne. Ved at omdanne blokkens dimensioner til et negativt rum i en større klods, kunne jeg fjerne det der ikke var plads til inden i blokken og se hvad beskæringen ville efterlade.

Altså - en simpel rytmisk struktur, beskæres asymmetrisk af et enkelt kubisk rum, og i den rigtige kombination opstår en figur med et dynamisk og alligevel roligt spil af forskelligt proporsionerede flader hele vejen rundt. (Baggrunden for min billedhuggerpraksis uddybes bennyforsberg.dk)

Præsentationen

Modellen blev printet ud, og vurderet som en fysisk ting der kunne vendes og drejes i hænderne.

Plastmaterialet er så langt fra den færdige sten i sit udtryk, at den rene form kan vurderes.

Modellen kan fotograferes og bearbejdes til præsentations materiale. I tilfælde hvor skulpturen skal stå nær bygninger eller i et kuperet landskab, kan en modelopstilling være den bedste måde.

Produktionen

Udførelsen af en granitskulptur i denne størrelse lettes markant ved at have en holdbar og målfast model frem for to-dimensionale skitser. Små justeringer kan testes virtuelt undervejs og detaljemodeller printes om nødvendigt.

Den videre proces med udførelsen kan følges her og på bennyforsberg.dk gennem efteråret 2013.